ผู้สร้างชาติ

จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์

ซื้อเล่มนี้ 120.00 บาท
300.00

ประกอบด้วย

  1. ผู้สร้างชาติ

"ผู้สร้างชาติ" เป็นหนังสือวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ เขียนขึ้นเพื่อเชิดชูวีรกรรมของบรรพบุรุษในอดีตที่ร่วมกันสร้างชาติสร้างแผ่นดิน โดยเป็นการนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ มิเป็นเพียงวีรบุรุษนประวัติศาสตร์ที่ทำการสู้รบยอมเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิต และน้ำตา เพื่อแลกมาซึ่งเอกราชและความเป็นเอกราชเท่านั้นแต่ผู้สร้างชาติในที่นี่ จะนำท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับผู้ร่วมสร้างชาติ ที่มิเพียงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ วีรชน หรือบรรพบุรุษอันเป็นบุคคลเท่านั้น แต่เราหมายรวมถึง ช้าง ม้า วัว ควาย กระทั่งศาสตราวุธที่ใช้ในการสรู้รบ นับเป็นผู้ร่วมสร้างชาติด้วยเช่นกัน ช้างทรง หรือม้าทรงขององค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นพาหนะร่วมรบกับพระองค์นั้น ต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งผู้ที่อยู่บนหลังพาหนะเหล่านั้นกับตัวพาหนะเอง ถือเป็นผู้ร่วมสร้างชาติเช่นเดียวกับมหาบุรุษของเรา ที่เราจะต้องไปทำความรู้จักในแง่มุมของประวัติศาสตร์ ถึงวีรกรรมอันอาจหาญของพวกเขาเหล่านั้น จึงควรแก่การศึกษาถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยหัวใจแห่งการคารวะ

ทุกแผ่นดินมีตำนาน ทุกแผ่นดินมีประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษผู้สร้างชาติ จะหลอมรวมให้หัวใจของเราชาวไทยในปัจจุบัน กระทั่งลูกหลานในอนาคต ได้ตระหนักถึงความเสียสละ ความรักชาติ รักแผ่นดินเกิดของตนแองเยี่ยงบรรพบุรุษของเรา"


เพียงเลือดหยดหนึ่ง มิใช่ทั้งห้วงมหรรณพ เพียงทรายเปื้อนเลือดเม็ดหนึ่ง มิใช่ผืนทรายทั้งชายหาด ถ้าคือความเสียสละ ท่านคือ...ผู้สร้างชาติ


-หลังจากชำระเงินแล้วทางทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2-7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Call Center โทร. 0-2187-2222 ต่อ 1

-ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-17.30 น.หรือ pod@ookbee.com