Pre-Order นิตยสารสุดสัปดาห์ฉบับพิเศษ(รูปเล่ม) Collectible Issue : December 2021 ปก บิวกิ้น-พีพี/กลัฟ

-

หนังสือเล่มนี้หยุดการจำหน่าย

ประกอบด้วย

  1. Collectible Issue : December 2021 ปก บิวกิ้น-พีพี / กลัฟ

ขนาดนิตยสาร 8.5x11 นิ้ว 

เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

***พรีออเดอร์ออนไลน์ เปิดรับจอง วันนี้ - 9 พ.ย. 2564

***เริ่มจัดส่งหนังสือให้ลูกค้ารับจอง :3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


หมายเหตุ :
-บริษัทฯ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศทางไปรษณีย์ ***ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***
-หลังจากที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มจัดส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

-การจัดส่งสินค้าจะมีการยืนยันหมายเลขพัสดุผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้า
-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Call Center โทร. 0-2187-2222 ต่อ 1
-ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-17.30 น.หรือ pod@ookbee.com