SHINBUKI 17

ASAMIYA

ซื้อเล่มนี้ 199.00 บาท

เกี่ยวกับ

"โซมะ เคนอิจิ สามารถหลุดจากบทเพลงป่วนประสาท และเอาชนะ ฮารุคาเซะ โนโซมิ ได้ในที่สุด ส่งผลให้ แท่นพิธีทั้งแปด ถูกทำลายจนหมดสิ้น รวมถึงการตายของเมะซาวะ คานาเอะ ก็ทำให้ หน่วยพฤกษาทุกคนเป็นอิสระ ด้วยเหตุนี้ นานาเสะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลของหน่วยพฤกษา จึงได้ให้ข้อมูลที่หลบซ่อน ของ ฟุคุดะ มาซากิ แก่พวก โองาวะ อะกิระ, เมื่อได้ข้อมูลมา โองาวะ ได้แบ่งสมาชิกทุกคนออกเป็นสามกลุ่ม เพื่อออกตามล่า ฟุคุดะ มาซากิ ตามจุดหลบซ่อนต่างๆ, ซึ่งกลุ่มของ อาจารย์คาโต้ และ กลุ่มของคานาชิโระ ได้พบกับ ฟุคุดะ มาซากิ ทั้งสองทางแต่ก็พบว่า ล้วนเป็นตัวปลอม มีเพียงกลุ่มของโซมะ ที่ตามมาถึงบันโด และพบกับ ฟุคุดะ มาซากิ ตัวจริง การต่อสู้กับผู้นำสูงสุดขององค์กรฟุคุดะจึงเริ่มขึ้น..."

*หลังจากชำระเงินแล้วทางทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ