Pre Order: Perfect Science ติวเข้มวิทย์ม.ต้น

Gakken เขียน, อังคณา รัตนจันทร์ แปล

ซื้อเล่มนี้ 500.00 บาท
595.00

ประกอบด้วย

  1. Perfect Science ติวเข้มวิทย์ม.ต้น

 

ระยะเวลารับจอง 17 มิ.ย. – 20 ก.ค. 62

คู่มือเรียนวิทยาศาสตร์สุด perfect ที่จะมาช่วยติววิทย์อย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้าม.4

รวมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง พร้อมแบบทดสอบที่นิยมออกข้อสอบกว่า 100 ข้อ


---------

หมายเหตุ :

- บริษัทฯ จัดส่งสินค้าทั่วประเทศทางไปรษณีย์ ***ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น***

- หลังจากที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มจัดส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.62 เป็นต้นไป

- หลังจากที่บริษัทฯ ทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งสินค้าจะมีการยืนยันหมายเลขพัสดุผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าทำการลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้า

-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Call Center โทร. 0-2187-2222 ต่อ 1

-ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-17.30 น.หรือ pod@ookbee.com