ธรรมดีที่พ่อทำ ฉบับพิเศษ ทำดีเพื่อพ่อ (แถม E-BOOK)

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ซื้อเล่มนี้ 225.00 บาท
249.00

ประกอบด้วย

&nbsp

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดพิมพ์หนังสือ 'ธรรมดีที่พ่อทำ' ฉบับพิเศษ ทำดีเพื่อพ่อ เพราะทรงเป็นที่สุดของหัวใจ ผลงานของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย โดยได้ปรับปรุงจากหนังสือ 'ธรรมดีที่พ่อทำ' ที่เผยแพร่ออกสู่สังคมเมื่อปลายปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จนกลายปรากฏการณ์ความรักของคนไทยทั้งแผ่นดินที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่ผนึกกำลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รายการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ รายการวิทยุ ออกอากาศทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา FM ๑๐๗.๕ และเผยแพร่ในอีก ๖๐ สถานีทั่วประเทศ โดยสามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thailoveking.com หรือ เฟซบุ๊ก 'ธรรมดีที่พ่อทำ' ชุมชนออนไลน์ของคนไทยรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา และปรารถนาที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆ และแรงบันดาลใจสู่สังคม

นอกจากนี้ 'ธรรมดีที่พ่อทำ' ยังได้รับคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฯลฯ จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหนังสือในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊คที่สะดวกต่อการพกพา อ่านง่าย ราคาย่อมเยาเพื่อให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
*หลังจากชำระเงินแล้วทางทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ