จะไปให้ไกลหรือไปให้เร็ว

รังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

ซื้อเล่มนี้ 285.00 บาท

ประกอบด้วย

คุณเคยมีคำถามเหล่านี้หรือไม่

·        คนเราสามารถประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้านได้ไหมและการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นจะมาพร้อมกับความสำเร็จในครอบครัวได้หรือไม่
·        คนเราถูกสร้างมาให้มีความฉลาดไม่เท่ากันจริงหรือ
·        ทำไมคนที่เรียนเก่งในสมัยเด็กไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคน แต่คนที่เรียนไม่เอาไหน หลายคนกลับได้ดี
·        เราจะเลือกเรียนอะไรดี เรียนเฉพาะทางเพื่อจะได้มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งหรือควรจะมีความรู้หลายๆ ด้านเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน
·        คุณมีความเชื่อว่าการแก้ปัญหาทางการเงินของคุณคือการหารายได้เพิ่มแต่เมื่อรายได้มากขึ้น ทำไมคุณรู้สึกเหมือนสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีขึ้นเลย
·        ชีวิตมีสูตรลับแห่งความสำเร็จหรือไม่
·        คุณประสบความสำเร็จหรือยัง แล้วจะรักษาความสำเร็จต่อไปอย่างไร
·        เป็นไปได้หรือที่กรอบการเปลี่ยนแปลงพฤตกรรมง่ายๆ แค่ 4 ข้อในหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้

ลองหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ดู*หลังจากชำระเงินแล้วทางทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ