The Devil คำสัญญาของซาตาน

Papai

ซื้อเล่มนี้ 359.00 บาท
อ่านนิยายเรื่องนี้ในธัญวลัย

คุณจะได้รับจากธัญวลัย

x 17

เกี่ยวกับ

"คนหนึ่งรักเดียวใจเดียว มั่นคงกับสัญญา 
อีกคนหนึ่งรักเดียวใจเดียว มั่นคงกับสัญญาไม่ต่างกัน
แต่กาลเวลาทำให้หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เจอกลับกลายเป็นความชิงชัง 
จึงหลงเหลือไว้เพียง 'คำสัญญาของซาตาน'"

*หลังจากชำระเงินแล้วทางทีมงานจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ